IELTS Listening Practice Test
Drag in result image

1

C

2

E

3

G

4

A

5

H

6

B

1

Cbackground noise

2

local council

3

shooting schedule

4

actors

5

understudies

6

furniture

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Việc đầu tiên là đi thăm địa điểm quay (Visit locations and discuss ....)

=> Đáp án sẽ có sau ''So do you think we should go to all the locations with you?''

smiley37 Sau đó, mình nghe được là ''We need to talk about the levels of background noise so we know they're all going to be reasonable places to film.''

=> Khi đến thăm địa điểm quay, họ sẽ phải bàn về mức độ tiếng ồn (discuss đồng nghĩa với talk about) => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford