IELTS Listening Practice Test

1

What does the centre provide first?
consultation/consultations2

What is important to control?
diet3

What will be used to assess member's fitness level?
test4

How often is the exercise schedule reviewed?
monthly5

How many exercise programs are available?
three1

What does the centre provide first?
consultation/consultationsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem trung tâm provide cái gì đầu tiên smiley23 Nghe thấy "that's why the initial step is a one-and-a-half-hour consultation"

=> Bước đầu tiên là consultation (tư vấn) (initial = first) => Đáp án: consultation(s) check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford