IELTS Listening Practice Test
1
What does the centre provide first?
consultation/consultations


2
What is important to control?
diet


3
What will be used to assess member's fitness level?
test


4
How often is the exercise schedule reviewed?
monthly


5
How many exercise programs are available?
three


1
What does the centre provide first?
consultation/consultationsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem trung tâm provide cái gì đầu tiên smiley23 Nghe thấy "that's why the initial step is a one-and-a-half-hour consultation"

=> Bước đầu tiên là consultation (tư vấn) (initial = first) => Đáp án: consultation(s) check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford