IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO aspects did the new rules at the end of the 19th century focus on?
A
cooperation
B
competition
C
moral values
D
player’s physical protection
E
business model

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley16 Sau khi nghe "Towards the latter end of the 19th century"

=> Biết đáp án chuẩn bị vào

smiley25 Nghe tiếp " there appeared a new found emphasis on moral values in football."

=> Người ta chú trọng nhiêu hơn về moral values trong football (emphasis on ~ focus on) => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford