IELTS Listening Practice Test

1

What does Howard say about the experience of writing his dissertation?
A
It was difficult in unexpected ways
B
It was more enjoyable than he’d anticipated
C
It helped him understand previous course work

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley7 Mình cần nghe xem Howard nói gì về kinh nghiệm viết dissertation (luận án)

Howard hỏi Joanne về việc viết luận sắp tới, ''You'll be starting your dissertation soon, aren't you? ''

=> Mình biết đáp án sắp tới. smiley27 Theo Howard, ''But seriously, although I didn't expect to enjoy writing my dissertation, and in fact, I didn't really find it much fun''

=> Anh ấy không thấy việc viết luận vui => Loại đáp án B cross smiley37 Tuy nhiên, ''I found it really improved my understanding of the whole degree program, you know, from the first year on.''

=> Dù không thích, việc viết luận đã giúp Howard hiểu hơn về kiến thức ngay từ năm nhất, hay nói ngắn gọn là biết trước khóa học (previous course work.) => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford