IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1

LBus stop

2

Student dormitory

3

Basketball court

4

Staff houses

5

Climbing Wall

6

Picnic Shelter

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đối tượng đầu tiên là bus stop.

smiley37 Theo người nói, ''So, coming from the north, you'll see a bus stop just before you get to the camp itself.''

=> Nếu mình đi từ hướng bắc (trên xuống) thì mình sẽ thấy bus stop trước khi tới cổng vào. => Đáp án là L check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford