IELTS Listening Practice Test

1-3

Which THREE factors should the student consider while selecting courses?
A
class time
B
course topic
C
amount of homework
D
ease of course
E
relevant to future career
F
course structure
G
professor reputation

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Tutor nhắc là “make sure the topic is either relevant to your major, or something you are interested in learning about”

=> Topic phải liên quan tới chuyên ngành hoặc mình hứng thú tới nó => Yếu tố phải cân nhắc là topic => Đáp án là B check

smiley13 Giáo viên có nói thêm là ''do not just take a class because you heard it was easy, or because it does not require attendance.''

=> Đừng chỉ nên chọn lớp bởi nó dễ hoặc không cần điểm danh => Mình loại đáp án D cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford