IELTS Listening Practice Test
HAIR
Facts about hair
 • Main purposes - warmth and

  1

  protection
  

 • Main component keratin - makes fingernails

  2

  flexible
  

 • Full head of hair can support a large weight - equal to two

  3

  elephants
  

 • Average number of strands of hair -

  4

  100000
   for an adult

 • Large amount of money spent on

  5

  products
   for hair in the UK

Structure of hair
Three main parts:
 • Bulb - like a

  6

  cap
   over end of hair follicle

 • Root - contains glands that supply

  7

  oil
   to hair strand

 • Shaft - not

  8

  active
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án cần tìm là công dụng chính của tóc (Main purpose: warmth and .... )

=> Đáp án sẽ tới sau "....we'll see main reasons for having hair"

smiley6 Nghe thấy "One is to provide warmth" và "the other is for protection"

=> Một lý do là để giữ ấm và lý do khác là để bảo vệ => Đáp án là protection check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford