IELTS Listening Practice Test

1

According to Alison Sharp, bear ancestors date back
40 million

years.

2

Scientists think bears were originally in the same family as
dogs/the dog

.

3

The Cave Bear was not dangerous because it
only ate plants

.

1

According to Alison Sharp, bear ancestors date back
40 million

years.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley16 Mình cần nghe xem tổ tiên của loài gấu xuất hiện vào bao nhiêu năm trước (bear ancestors date back ...)

Interview nói "quick overview of the history of the bear family" => đáp án sắp xuất hiện.

smiley5 Alison nói: "Well, the bears we know today actually have as their ancestor bears which have been evolving for some 40 million years."

=> Loài gấu đã xuất hiện từ khoảng 40 triệu năm trước => Đáp án: 40 million. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford