IELTS Listening Practice Test

History Of Time-Measurement

History of time-measurement
Primitive measurements by observing
Two time keepers:
 • The

  1
  sun’s position
  

 • Natural events, such as winds and rains, rivers flooding, plants flowering , and the cycles of breeding

  2
  animal/animals
  32 behaviour.

Precise measurements
They became important for organising activities for:
 • 

  3
  religion/religions
  

 • 

  4
  the government/government
  

The oldest time keepers were discovered in Mesopotamia and
5
North Africa

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe về hai công cụ theo dõi giờ (time keepers) nguyên thủy

=> Đáp án sẽ có sau ''As the most primitive form of measurement, ...''

smiley5 Người giảng viên noi "Prehistoric people first recorded time according to the sun’s position."

=> Người tiền sử đã quan sát vị trí của mặt trời để ghi lại thời gian. => Đáp án: sun’s position check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford