IELTS Listening Practice Test
Dates: Example 10th -22nd July
Name of Property
Location
Features
Disadvantage(s)
Booking details- rural - surrounded by


- apartment - two bedrooms - open plan
- distance from


www.

.com
Kingfisher
- rural - next to the

- nice views
- house - three bedrooms -

room - living room - kitchen
Expensive?
Phone the owner (01752669218)
Sunnybanks
- in a village - next to the


- house - has private


no


Contact theĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần điền tên địa điểm (giống Kingfisher hay Sunnybanks ở các cột dưới)

smiley36Đầu tiên, Liz nhắc tới tên một địa điểm là ''Well there’s a place near here called Moonfleet ...''

Sau đó Ken đánh vần là ''Is that M-double O- N-F-L-double E- T?'' và Liz xác nhận là đúng

=> Đáp án là Moonfleet check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford