IELTS Listening Practice Test
1’Extremophiles' are life forms that can live in
A
isolated areas.
B
hostile conditions.
C
new habitats.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley31 Mình cần nghe xem 'Extremophiles' có thể sống ở đâu

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "these have been grouped into what is now known as extremophiles"

smiley34 Sau đó nghe "....that is, organisms that can survive in the most extreme environments."

=> Extremophiles có thể sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt nhất

=> Đáp án là hostile conditions check (hostile = extreme).

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford