IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
D
E
1BScience Museum2National History Museum3Car Park4Shopping Mall5Primary School

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đầu tiên là Science Museum

smiley37 Người nói có đưa thông tin là ''First off is my favorite, the Science Museum, which is on the corner of Saint George Road.''

=> Vị trí của Science Museumở góc đường Saint George => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford