IELTS Listening Practice Test

1

The teacher praised student Emma for
A
her good performance in public show.
B
setting a good example for others.
C
settling in quickly

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14Mình cần nghe về lời khen của cô giáo dành cho Emma

=> Đáp án sẽ có sau '' How’s Emma doing in drama class?''

smiley4 Đầu tiên, ''She exhibits a strong performance in her drama class.''

=> Giáo viên khen về performance trong lớp học, không phải trong buổi biểu diễn (public show) => Loại đáp án A cross

smiley35 Sau đó, ''She didn’t adapt to the new environment as quickly as I originally expected, and seemed a bit shy at first.''

=> Cô ấy không hòa nhập nhanh => Loại đáp án C cross(settling in ở đây có thể hiểu là hòa nhập, thích nghi với môi trường mới)

smiley5 Cuối cùng, ''Emma really is a role model for others, because she has always been an active participant during class.''

=> Giáo viên khen Emma là tấm gương tốt cho các bạn => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford