IELTS Listening Practice Test

1

If it is your first time to see a counsellor
C
Naomi Flynn

2

If you are unable to see a counsellor during normal office hours
C
Naomi Flynn

3

If you do not arrange an appointment
A
Louise Bagshaw

4

If your concerns are associated with anxiety
B
Tony Denby

1

If it is your first time to see a counsellor
C
Naomi Flynn

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem nếu lần đầu gặp counsellor thì nên gặp ai

smiley23 Sau khi nghe giới thiệu về 3 councellors "They are Louise Bagshaw, Tony Denby and Naomi Flynn"

=> Biết đáp án sắp tới smiley14 Tiếp theo nghe được mỗi người đều có 1-1 session nhưng "but you cannot start counselling with them until you should make an appointment with Naomi Flynn first."

=> Không thể bắt đầu counselling cho đến khi hẹn với Naomi Flynn trước => Cần gặp Naomi đầu tiên smiley16 Sau đó speaker còn nói thêm "Naomi is an expert in meeting freshmen" => Naomi là expert với freshman => Nếu gặp lần đầu thì nên gặp Naomi => Đáp án đúng là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford