IELTS Listening Practice Test

1

Caves are
A
Often ignored.
B
Mostly in remote areas.
C
Often difficult to explore.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Nghe thấy "no known cave in the world can exist without it being extensively explored"

=> Cave nào được biết đến thì cũng đã được khám phả rồi => Cave thường không bị ignored => Loại đáp án A cross smiley2 Nghe tiếp thấy có nhắc đến các vị trí của cave như là "in remote areas" và "below the water"

=> Có cave ở nhiều nơi khác nhau, không chỉ tập trung ở remote areas => Loại đáp án B cross smiley33 Sau đó nghe tiếp thấy "if the caves are known, as complex and difficult as they usually are, they will be explored"

=> Miễn là cave được phát hiện thì sẽ được khám phá, dù việc khám phá thường khó khăn và phức tạp => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford