IELTS Listening Practice Test
 1. The new teacher who is very popular among students wrote a book titled

  1

  Professional Learning
  

 2. It covers techniques including doing research as part of a

  2

  team research/team
  

 3. The objective is for the students to present

  3

  the result/results
    in a collaborative manner.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14Mình sẽ cần điền tên cuốn sách.

smiley43 Đầu tiên, giáo viên có nhắc tới một cuốn, ''you should probably read this book called Professional Learning, written by J.K. Simmons.''

Sau đó giáo viên giới thiệu về tác giả là ''He is a professor who just transferred here last semester but is already popular amongst the students....''

=> Tác giả là một giáo viên mới nhưng rất nổi tiếng với học sinh, đúng như trong đề bài => Đáp án: Professional Learning check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford