IELTS Listening Practice Test

1

A survey found people's main concern about traffic in the area was
A
cuts to public transport.
B
poor maintenance of roads.
C
changes in the type of traffic.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới the results of the survey là biết đáp án sắp tới

cross Nghe thấy People were generally satisfied with the state of the roads

=> Đa số hài lòng với tình trạng hiện nay của đường phố

=> Không có vấn đề gì về việc sửa đường (road maintenance)

=> Loại B

check Nghe tiếp thấy a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere

=> Nhiều người than phiền về việc nhiều phương tiện giao thông hạng nặng đang chạy trên đường nhỏ để tránh giao thông ở chỗ khác

=> Than phiền về sự thay đổi về các loại phương tiện giao thông

=> Chọn C smiley18

cross Nghe tiếp thấy We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much

=> Dự đoán sẽ có than phiền về vấn đề giảm số lượng tàu, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng mọi người lắm

=> Loại A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford