IELTS Listening Practice Test
Mount Rushmore
 1. The government finally paid $

  1

  1 million
   to complete the heads of four United States Presidents.

 2. The purpose of the construction of the president’s heads is to develop

  2

  tourism
  .

 3. The carvings face

  3

  southeast/south-east
   to experience maximum exposure to sunlight.

 4. In 1885, the mountain was renamed after a

  4

  lawyer
  .

 5. It took

  5

  7/seven
   years to finish the project.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là số tiền chính phủ chi trả để hoàn thành heads of four United States Presidents.

smiley5 Sau đó nghe được luôn "it cost the government $1 million"

=> Đáp án: 1 million check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford