IELTS Listening Practice Test

1

Russ says that his difficulty in planning the presentation is due to
A
his lack of knowledge about the topic.
B
his uncertainty about what he should try to achieve.
C
the short time that he has for preparation.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe “ And I'm really struggling” = difficulty biết đáp án chuẩn bị vào

cross Tiếp mình nghe được Russ chọn topic vì không biết nhiều về lĩnh vực mày và muốn học thêm, nhiều bạn sẽ chọn đáp án A

>> Tuy nhiên nếu nghe hết sẽ thấy vế sau “now I’ve read so much about it, in a way there's too much to say

>> Giờ Russ đã đọc và biết nhiều về topic này

>> Loại đáp án A

cross Đến câu tiếp theo nhiều bạn sẽ chọn C vì có talk longer than twenty minutes

>> Nhưng vế này chỉ để bổ sung cho vế Russ đã hiểu về topic>> Russ có thể nói nhiều 20 phút chứ không nhắc gì đến việc anh ấy không có thời gian chuẩn bị

>> Loại đáp án C

check Tiếp đến mới là câu hỏi của Russ cho tutor liệu sẽ give general introduction hay sẽ share particular aspect

>> Don't know what he should achieve

>> Chọn đáp án B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford