IELTS Listening Practice Test

1

What first inspired Jim to choose this project?
A
textiles displayed in an exhibition.
B
a book about a botanic garden.
C
carpets he saw on holiday.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe tutor hỏi " Why did you choose that topic?" biết đáp án chuẩn bị vào

cross Đầu tiên Jim có nhắc tới exhibition of textiles, nhiều bạn sẽ chọn đáp án A

>> Tuy nhiên ở câu sau có But >> Ý kiến sẽ thay đổi

check Jim nói tiếp rằng mình luôn quan tâm đến màu sắc, và có đề cập tới carpet show when we were on holiday

>> Chọn đáp án C

cross Jim có nhắc đến book about a botanic garden ở câu sau nhưng đây chỉ là một cuốn sách specializes in plantsused for dyes chứ không phải lý do Jim chọn topic này

>> Loại đáp án A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford