IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO changes have been made so far during the refurbishment of the theatre?
A
Some rooms now have a different use.
B
A different type of seating has been installed.
C
An elevator has been installed.
D
The outside of the building has been repaired.
E
Extra seats have been added.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần tìm thông tin về hai thay đổi ở rạp chiếu phim

=> Mình sẽ nghe thông tin sau câu ''In fact, as you can see, we're carrying out a major refurbishment at the moment''

cross Ở câu đầu tiên, ''the interior has just been repainted''

=> Đây đúng là một thay đổi nhưng do không có đáp án nào ứng với câu này nên mình bỏ qua.

cross Tiếp, ''and we're about to start on the exterior of the building''

=> Mình sẽ chuẩn bị sơn lại bên ngoài, không phải sửa và đây là việc chưa xảy ra

=> Loại đáp án D

cross Next, ''The work's running over budget, so we've had to postpone installing an elevator''

=> Thang máy chưa được xây, đang bị hoãn => Loại đáp án C

check Tới câu sau, ''we've replaced them with larger seats, with more legroom''

=> Loại ghế khác đã được lắp (to hơn với nhiều chỗ để chân) => Chọn đáp án B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford