IELTS Listening Practice Test
1What is the purpose of the talk?
A
to welcome its new members
B
to commemorate its 10th anniversary
C
to celebrate the award it received recently

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về mục đích của bài nói.

smiley26Đầu tiên, ''I'm giving this speech today to celebrate a special occasion. We started the business exactly a decade ago''

=> Mục đích của bài nói là để ăn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập công ty => Đáp án là B check

smiley14 George có nói thêm là ''and today, we have developed into a large firm with a sizable group of members.''

=> George chỉ bảo là họ đã phát triển thành một công ty lớn với nhiều thành viên, chứ mục đích của bài nói không phải là chào mừng thành viên mới => Loại đáp án A cross

smiley25 Ngoài ra, ''We've also been nominated the "Most Valuable Company" by Green Town at the yearly Business Awards which will be held next week.''

=> Giải thưởng mà họ nhận được sẽ được công bố vào tuần sau, không phải bây giờ => Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford