IELTS Listening Practice Test
1
What was Jack’s attitude to nutritional food labels before this project?
A
He didn’t read everything on them.
B
He didn’t think they were important.
C
He thought they were too complicated.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe Jack nói "I've still got loads to do for our report on nutritional food labels." biết đáp án chuẩn bị vào

check Tiếp tục nghe thấy Alice hỏi Jack học được gì từ project trong shopping habits và Jack trả lời luôn check label để xem có peanut không vì bị dị ứng

>> Tuy nhiên trong câu tiếp theo có But: thể hiện ý đối lập, "But beyond that I've never really been concerned enough to check how healthy a product is."

>> Anh ấy không quan tâm nó healthy như thế nào

>> Anh ấy không đọc kỹ label

>> Chọn đáp án A smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford