IELTS Listening Practice Test
1Pacific tapa cloth is different from other types of tapa cloth because it is
A
the only tapa made today
B
better quality than others
C
put a wider range of users

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Sau khi nghe " What do you figure out so far? "(tìm hiểu được gì -> sắp đưa thông tin về Pacific tapa cloth)

smiley18 Sau đó Helen nói tiếp " Actually, people in other parts of the world have also produced high-quality cloth from bark."

=> Nơi khác cũng có thể sản xuất high-quality cloth từ vỏ cây => Loại đáp án B crosssmiley5 Sau đó nghe tiếp "But what set pacific tapa apart is the incredible variety role it's played in this region."

=> Điều khiến nó khác biệt là vai trò đa dạng trong khu vực của nó => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford