IELTS Listening Practice Test
1How much is the beginner’s course?
A
$190
B
$320
C
$330
D
$430

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley31 Mình cần nghe xem beginner's course giá bao nhiêu

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "We might try the beginner's course. What sort of prices are we looking at?" smiley32 Nghe thấy "the beginner's course [...] is $320 - no, sorry 330 - it's just gone up"

=> Giá cũ là 320, nhưng vừa mới tăng lên thành 330 => Loại đáp án B cross => Đáp án là C check

smiley5 Có nghe thấy $190 $430

=> Tuy nhiên đây là giá của các course khác (introductory và pilot course) chứ không phải beginner's course => Loại đáp án A và D cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford