IELTS Listening Practice Test
Name of places
Of particular interest
Open
Halland Common
Source of River Ouse
24 hours
Hot Island
Many different


Between


Longfield Country Park
Reconstruction of a 2,000 old

with activities for children
Daylight hours

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun số nhiều đếm được chỉ cái gì đó được quan tâm đặc biệt ở Holt Island smiley5 Khi bạn nghe thấy keyword "Holt Island" là biết đáp án chuẩn bị vào check Sau đó nghe "Then there’s Holt Island, which is noted for its great range of trees."

>> Được nổi tiếng với nhiều loại cây xanh >> a great range of = many different >> Từ cần điền là "trees" smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford