IELTS Listening Practice Test
1
using a gym
F
fast results
2
running
D
fitness level unimportant
3
swimming
A
not dependent on season
4
cycling
B
enjoyable
5
doing yoga
C
low risk of injury
6
training with a personal trainer
G
motivating
1
using a gym
F
fast results

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "training in a gym" biết đáp án chuẩn bị vào

smiley5 Câu tiếp theo chỉ nhắc đến mọi người thường không đi tập gym vì bận rộn

>> Phải đi rất sớm và rất muộn vì phòng gym có thể rất đông

check Tuy nhiên đến câu tiếp theo mình thấy big difference in a relatively space of time = fast result

>> Sự khác biệt lớn trong khoảng thời gian ngắn

>> Đáp án cần điền là F smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford