IELTS Listening Practice Test

1

Stevenson's was founded in
A
1923.
B
1924.
C
1926.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới Stevenson's is quite an old company là biết đáp án sắp tới

cross Nghe thấy Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school - that was in 1923

=> Năm 1923 là năm Ronald tốt nghiệp chứ không phải năm thành lập công ty

=> Loại A

check Nghe tiếp thấy He set up this company when he finished his apprenticeship, in 1926, although he actually started making plans two years earlier, in 1924

=> Thành lập công ty vào năm 1926, mặc dù đã lên kế hoạch từ năm 1924

=> Loại B cross, chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford