IELTS Listening Practice Test

1

Mike suggests they begin their presentation by
A
explaining what kind of harm is caused by fossil fuels.
B
pointing out that biofuels were in use before fossil fuels.
C
ensuring students know the difference between fossil fuels and biofuels.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đầu tiên, mình cần biết Mike suggest sẽ nói cái gì về biofuel đầu tiên

=> Đáp án sẽ có sau ''but I think we need to organise exactly what we're going to say about biofuels during the presentation, and the order.'' (Karina muốn họ bàn về thứ tự các phần trong bài thuyết trình)) smiley14 Mike nói là '' I thought we could start by asking our audience what car engines were first designed to run on - fossil fuels or biofuels.''

=> Mike muốn nói về việc car engines chạy bằng fossil fuels hay biofuels đầu tiên . smiley36Sau đó, khi Karina hỏi ''The earliest car engines ran on fuel made from corn and peanut oil, didn't they?'' thì Mike trả lời là "Yes"

=> Cùng với thông tin trên, mình hiểu được là biofuels được sử dụng trước fossil fuels ở trong động cơ xe đầu tiên (biofuel là nhiên liệu sinh học, tức bao gồm corn and peanut oil) => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford