IELTS Listening Practice Test
1The main aim of Dave's project is to
A
describe a policy.
B
investigate an assumption.
C
identify a problem.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Mình cần nghe xem mục đích chính của Dave's project là gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "So what made you choose that for your project?" smiley32 Đầu tiên Dave nói "Well, I suppose it was because sending students off to various companies for work experience seems to be such a typical part of educational courses..."

=> Việc gửi student đến các công ty for work experience trở nên typical vì tất cả đều được làm điều đó smiley5 Sau đó Dave nói tiếp :"but I felt everyone just kind of assumes it's a good thing and l guess I wanted to find out if that's the case."

=> Mọi người đều cho rằng nó tốt và Dave muốn tìm hiểu xem có đúng vậy hay không (investigate =find out) => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford