IELTS Listening Practice Test
Public Service broadcast
Volunteer workers must be at least
1
18

years old.
Job applicants should not have
2
police records

.
Job applicants are asked to submit
3
references

and
4
recent CV/CV

.
The employer will pay the expenses of
5
transportation

and phone calls.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về số tuổi tối thiểu của volunteer worker

smiley16 Sau đó nghe "applicants must be over 18 years of age."

=> Ứng viên phải trên 18 tuổi => Đáp án: 18 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford