IELTS Listening Practice Test
Example
Answer
Name of caller
Mrs Shefford
Address
41,

, Barrowdale
Postcode
WH4 5JP
TelephoneVehicle location
in

near main road (A69)
Type of vehicleMake
Catala
ModelPresent colour of vehicleVehicle number
S 322 GEC
General condition
poor - one

cracked windscreen
Length of time at siteLand belongs toLast owner
no information available
Other notes
vehicle does not belong to a

resident

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley44 Mình cần nghe về địa chỉ của caller (41, .... Barrowdale)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "So the next thing l need to know is your address" smiley43 Tiếp theo nghe nghe được " Right It’s 41 Lower Green Street."

=> Đáp án: Lower Green Street check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford