IELTS Listening Practice Test
Kites in Germany
used in different

conditionals to reduce the emission of toxic gas
Vehicles in America
powered by


Gas canister in South Africa
invented to reduce its chances toĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley13 Đối tượng của mình là kites in Germany

=> Đáp án sẽ có sau ''there’s a German firm that has initiated a project using kites to generate power.'' smiley5 Theo Syria, ''As a substitution for traditional fossil fuels that release toxic gas into the atmosphere, the power-generating kites can function in any weather.''

=> Con diều này có mục đích là thay thế nhiên liệu hóa thạch (từ đó giảm thiểu khí thải độc hại) và có thể hoạt động trong bất kì thời tiết nào, tức trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau => Đáp án: weather check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford