IELTS Listening Practice Test
1
Lila and Jake chose this article because
A
it was on a topic familiar to most students
B
it covered both IT and education issues
C
it dealt with a very straightforward concept

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Mình cần nghe về lý do Jake và Lila chọn article này

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "tell me a bit about the article" (hỏi chi tiết về article) smiley5 Mình nghe được là "we selected the article because though we weren't familiar with the technique, it seems an accessible topic"

=> Lý do chọn bài báo này là do chủ đề có vẻ dễ tiếp cận (~ straightforward), mặc dù speaker không biết rõ hay quen thuộc với các kỹ thuật liên quan tới nó => Chủ đề khá straightforward => Chọn đáp án C check => Không phải là một topic quen thuộc với tất cả học sinh => Loại đáp án A cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford