IELTS Listening Practice Test
1The subjects in questionnaire are
A
tourists in the hotel in this area
B
local residents
C
people who are living in this area

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley40 Nghe John nói "I created a questionnaire"

=> Biết đáp án sắp tới

smiley43 Nghe thấy mục đích của study là để "determine people's opinions of the relative feasibility of earning a living in Brisbane"

=> Muốn tìm hiểu ý kiến của mọi người về sự khả thi của việc kiếm sống ở Brisbane => Đối tượng khảo sáttất cả mọi người đang làm việc sinh sống trong khu vực chứ không phải chỉ những người được sinh ra và lớn lên tại đây (local residents) => Loại đáp án B cross => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford