IELTS Listening Practice Test
Drag in result image

1

E

2

A

3

D

4

F

5

C

1

ELeaking roof

2

Birds in ceiling

3

Fallen tree

4

Staining on walls

5

Electrical fault

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Nghe tới "what will you be doing first? I understand you start at 8 in the morning"

=> Biết đáp án sắp tới smiley5 Nghe thấy "we were going to remove the fallen tree"

Tuy nhiên nghe tiếp thì thấy "the sound of those saws and other heavy equipment will disturb all the students"

=> Tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng tới sinh viên => Nên sẽ không xử lý fallen tree vào lúc đó => Loại đáp án D cross smiley25 Nghe tiếp thấy "instead we'll fix that leaky roof"

=> Thay vào đó sẽ sửa mái nhà dột => Đáp án là E check smiley26 Bạn có thể nghe thấy "fixing broken windows" nên nghĩ đáp án là B

=> Tuy nhiên đây chỉ đang so sánh việc sửa mái nhà so với sửa cửa sổ xem cái nào lâu hơn => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford