IELTS Listening Practice Test
Short Story Competition

Entry Details

Example
Cost of entry:
Length of story: approximately

1

3000 words


Story must include: a

2

surprise ending/surprising ending


Minimum age:

3

16/sixteen


Last entry date: 1st

4

August


Web address: www.

5

COMP4SS/comp4ss

.com
Don’t:

6

post

the story to the organisers

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần tìm độ dài của truyện (length of story ... )

=> Đáp án sẽ có sau '' so how many words is that?'' (hỏi số lượng từ)

smiley37Dave trả lời là ''Well – we want to give people a reasonable amount of freedom but the guidelines are around 3,000 words.''

=> Giới hạn từ là quanh 3000 từ.

smiley5 Sau đó Dave có đưa thêm thông tin là '' We did have a limit of 5,000 words but some people thought that was too many so this year we've reduced it.''

=> Giới hạn từng là 5000 nhưng do nó quá dài nên họ đã giảm xuống còn 3000 => Loại 5000 words cross => Đáp án là 3000 words check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford