IELTS Listening Practice Test
SPORTS WORLD
 • a new

  1

  branch
    of an international sports goods company

 • located in the shopping centre to the 

  2

  west
    of Bradcaster

 • has sports 

  3

  clothing
    and equipment on floors 1 – 3

 • can get you any item within 

  4

  10
    days

 • shop specialises in equipment for 

  5

  running
  

 • has a special section which just sells

  6

  bags
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định loại từ cần điền: Noun + thông tin: một điều mới của công ty.

smiley5 Sau khi nghe "about what's happening in town this weekend." là đáp án chuẩn bị tới.

check Bạn có thể nghe "Sports World - the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago - it's attracted a lot of customers," >> ứng với international sports goods company.

>> Nghe tiếp  "so the company has now decided to open another branch in the area" >> quyết định mở thêm 1 branch khác

>>  Điền "branch" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford