IELTS Listening Practice Test

Study On Gender In Physics

1The students in Akira Miyake’s study were all majoring in
A
physics.
B
psychology or physics.
C
science, technology, engineering or mathematics.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Ở câu này, mình cần tìm thông tin về chuyên ngành của học sinh

cross Đầu tiên, Greg có nói là "the researchers were actually a mix of psychologists and physicists"

=> Đây là thông tin đánh lạc hướng bởi Greg đang nói tới researchers (những người nghiên cứu) chứ không phải sinh viên

=> Loại B

cross Tiếp, Lisa mention là "which students the study was based on"

=> Mình có thể biết câu hỏi sắp tới do đoạn hội thoại đã chuyển đối tượng từ researcher sang students.

=> Lisa khẳng định luôn là " they weren't actually majoring in physics"

=> Loại A

check Sau đó, "they were majoring in what's known as the STEM discipline"

=> Đáp án là C smiley18

(Nếu bạn không biết STEM là gì thì bạn có thể nghe tiếp câu sau, "that's science, technology, engineering and math).

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford