IELTS Listening Practice Test
Survey Form

Example

Dealing with: exercise
Time contacted:

1

10:25/10:25 am


Suburb: 

2

Box Hill


Age Group:

3

30 to 39


Occupation:

4

domestic duties

Family:

5

married, no childrenĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe về thời gian liên hệ

smiley16 Nghe thấy "it's 10:25 now, so it will all be over by 10:30 "

=> Khách hàng được liên hệ vào lúc 10:25 => Đáp án: 10:25 (am) check

smiley2 Tránh nhầm với 10:30 vì đó là thời gian cuộc gọi kết thúc

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford