IELTS Listening Practice Test

1

Why does the speaker recommend the Sky Hotel?
A
Because it is quite comfortable.
B
Because it provides ski and snowboard equipment rentals.
C
Because it has health and sports club.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Mình cần nghe về lý do người nói giới thiệu khách sạn

=> Đáp án sẽ có sau ''I recommend Sky Hotel.''

smiley14 Đầu tiên người nói bảo là ''It has its own health and sports clubs just like most of the hotels here,''

=> Có thể là đáp án C

smiley26 Tuy nhiên, ''but I love it because of its incredibly cozy beds which guarantees good rest after an exhausting day of exploration.''

=> Điều mà speaker thật sự thích là khách sạn rất thoải mái (incredibly cozy = comfortable) => Đáp án là A check

smiley25 Sau đó, ''they are available for purchase or rent at Ski Set or Snow Rental.''

=> Người nói chỉ mention rằng có thể thuê dụng cụ tại khách sạn, tuy nhiên đây không phải là lý do recommend khách sạn => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford