IELTS Listening Practice Test

1

What’s the new improvement about the zoo this time?
A
The zoo has built a new dog-walking area.
B
The zoo has brought a new batch of animals
C
The zoo has expanded its exhibition area.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về những cải tiến mới của zoo lần này

smiley16 Đầu tiên nghe "During our previous renovation we expanded the exhibition centre..."

=> Việc mở rộng zoo là của lần trước => Loại đáp án C cross

smiley40 Nghe tiếp thấy "so we felt that this time the zoo would benefit most from introducing a new batch of animals,"

=> Lần này sở thú sẽ được lợi từ việc giới thiệu batch of animals mới => Đáp án đúng là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford