IELTS Listening Practice Test
1
What does the charity Forward-thinking do?
A
It funds art exhibitions in hospitals.
B
It produces affordable materials for art therapy.
C
It encourages the use of arts projects in healthcare.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Mình cần biết công việc của Forward-thinking là gì.

=> Đáp án sẽ có sau " This week I'm going to talk about Forward thinking and their plans for the Colville Centre" smiley5 Jasmine giải thích chi tiết hơn là ''The idea behind Forward thinking is to use the arts to promote wellbeing. The charity develops projects for people with special needs and health problems and also delivers training to healthcare professionals in using the arts, as well as supplying them with information and advice.''

=> Có ba công việc chính: 1) phát triển các dự án về hội họa cho người khiếm khuyết hoặc người bệnh 2) tổ chức các khóa đào tạo về hội họa cho chuyên gia y tế 3) cung cấp thông tin và lời khuyên. => Nói chung, công việc của họ là khuyến khích việc sử dụng hội họa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford