IELTS Listening Practice Test
1The Treloar Valley passenger ferry
A
usually starts services in April.
B
departs at the same time each day.
C
is the main means of transport for local villagers.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Biết đáp án sắp tới khi nghe "The Treloar Valley passenger ferry"

smiley18 Nghe thấy "in the past, the river was the main form of transport in the area"

=> Trong quá khứ thì đường thủy là phương tiện đi lại chính trong khu vực này => Tuy nhiên không nhắc gì tới hiện tại => Đáp án có thể không phải C cross

smiley22 Nghe tiếp thấy "the ferry timetable differs from day to day, according to the times and height of the tides"

=> Lịch trình của phà thay đổi mỗi ngày, tùy theo lượng nước thủy triều => Không có lịch khởi hành cố định => Loại đáp án B cross smiley43 Nghe tiếp thấy "the ferry is also seasonal, normally running between April and September"

=> Phà hoạt động theo mùa, bắt đầu từ April cho tới September => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford