IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
D
E
1EStudent Centre2Health Centre3Internet Unit4Complaint Office5Cafe

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Đầu tiên bạn nghe để xác định vị trí mình đang đứng "Now, we are at the campus’s Main Gate"

smiley5 Sau đó nghe "The Recreational Facilities are on my right hand and its opposite is the Student Centre"

=> Student Centre đối diện Recreational Facilities => Đáp án là E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford