IELTS Listening Practice Test
Transport from Bayswater

Example

Destination: Harbour City
Express train leaves at

1

9:30 a.m/9:30

.
The

2

Helendale

is the nearest station.
Number 706 bus heads for

3

Central Street

.
Number

4

782

bus goes to station.
Earlier bus leaves at

5

8:55 a.m/8:55

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe về thời gian khởi hành của express train (Express train leaves at ___ )

=> Đáp án sẽ có sau ''Well, if you take an express train, ...''

smiley36 Mình nghe được là ''Let's see, yes, I recommend you to get on the 9:30 a.m. express.'' và người đàn ông đồng ý sẽ đi chuyến này

=> Tàu sẽ chạy lúc 9.30 am. => Đáp án: 9.30 am check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford