IELTS Listening Practice Test
1What kind of course is the man seeking?
A
Daytime
B
Evenings
C
Weekends

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe xem khóa học mà the man đang tìm là gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Are you looking for full time or part time?" (hỏi về các loại course) smiley5 Nghe thấy "I couldn't manage full time as I work every day "

=> Làm việc ban ngày nên không học full time được => Loại đáp án A check smiley18 Nghe tiếp thấy "evenings would be fine and certainly preferable to weekends "

=> Buổi tối sẽ tốt hơn, tốt hơn cả cuối tuần => Loại đáp án C cross => Chọn đáp án B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford