IELTS Listening Practice Test
1Before Queen Elizabeth I visited the castle in 1576,
A
repairs were carried out to the quest rooms.
B
a new building was constructed for her.
C
a fire damaged part of the main hall.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi bạn bắt đầu nghe "when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó bạn nghe "it was beginning to look a bit run down, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they’d make a new house for her out of wood next to the main hall."

>> Người ta quyết định rằng thay vì sửa chữa các phòng nghỉ, họ sẽ làm một ngôi nhà mới cho bà

>> Chọn B smiley18

cross Một số bạn nghe tiếp sẽ thấy "She stayed there for four nights and apparently it was very luxurious, but unfortunately it was destroyed a few years later by fire."

>> Nó đã bị phá hủy vài năm sau đó bởi hỏa hoạn.

>> Loại C vì hỏa hoạn phá hủy ở vài năm sau chứ không phải 1576

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford