IELTS Listening Practice Test

1

What led the group to choose their topic?
A
Wildlife in city gardens
B
They were interested in the effects of city growth
C
They wanted to investigate a recent phenomenon

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu hỏi nhằm xác định lý do nhóm chọn lựa topic của họ smiley5 Khi bạn nghe "How did we choose the topic?" là biết đáp án sắp vào

smiley5 Sau đó nghe "two of the group mentioned that they had seen yet more sparrow-hawks in their own city centre gardens and wondered why they were turning up in these gardens in great numbers"

>> Thấy more sparrow-hawks ở city centre gardens và thắc mắc vì sao có nhiều ở đó

checkTiếp theo nghe được phản ứng của nhóm " We were all very engaged by the idea of why wild animals would choose to inhabit a city garden"

>> Hứng thú vì sao wild animals chọn ở city garden; "Why is it so popular with wildlife when the countryside itself is becoming less so?"

>>Tại sao ở vùng countryside wildlife lại trở nên ít hơn?

>> Nhóm muốn nghiên cứu về hiện tượng vì sao wildlife ở nhiều ở city và ít ở countryside

>> investigated a phenomenon >> Đáp án C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford