IELTS Listening Practice Test
1What problem did Chantal have at the start of the talk?
A
Her view of the speaker was blocked.
B
She was unable to find an empty seat.
C
The students next to her were talking.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Các câu hỏi loại Multiple Choice sẽ hơi lừa mình xíu nha vì audio sẽ nhắc đến gần như tất cả đáp án nên mình cần nghe + hiểu thì mới không dính bẫy nha!!!

smiley43 Đáp án bạn cần nghe là "vấn đề Chantal gặp phải vào đầu buổi giảng"

Biết sắp nghe được đáp án ở "Hi Chantal. What did you think of the talk, then? Hi Hugo. I thought it was good once I'd moved seats ."

smiley2 Nghe thấy "Oh – were the people beside you chatting or something?" mà chọn liền smiley33 C: The students next to her were talking là sai ngay luôn vì Chantal có bảo là " It wasn't that"

smiley18 Nghe tiếp "I went early so that I'd get a seat and not have to stand, but then this guy sat right in front of me and he was so tall!" mình loại ngay được cross B: She was unable to find an empty seat vì nghe được get a seat and not have to stand = có chỗ ngồi. smiley4 vậy chỉ còn A thôi tuy nhiên phải hiểu mới chọn nha. A: Her view of the speaker was blocked = this guy sat right in front of me and he was so tall ==> nếu thấy còn hơi khó hiểu thì mình nghe tiếp đoạn sau nè: "It's hard to see through people's heads, isn't it? Impossible!" = khó nhìn tầm nhìn bị đầu người khác chắn mất.

check Đáp án: A: Her view of the speaker was blocked

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford